Generalni konzulat RS Celovec /Novice /
12.12.2016  

Obvestilo o pričetku izdaje nove serije biometričnih potnih listin

Obveščamo vas, da je Republika Slovenija 12.12.2016 pričela izdajati novo serijo biometričnih potnih listin z nadgrajenimi varnostno-zaščitnimi elementi in z jezikovno prilagoditvijo podatkov, ki se navajajo v vseh uradnih jezikih Evropske unije.

Novi potni listi se po 12.12.2016 izdajajo samo še na obrazcih z 32 stranmi, vložitev vloge za izdajo potnega lista na obrazcu z 48 stranmi ni več mogoča.

Potne listine, ki so izdane na starih obrazcih, bodo ostale v veljavi do poteka datuma veljavnosti.

Konzularne takse se za nove potne liste niso spremenile.