Generalni konzulat RS Celovec /Novice /
08.11.2016  

Objava javnega razpisa Urada Vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu za leto 2017

Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu je 4. novembra 2016 objavil Javni razpis za razpisno področje A v letu 2017: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu.

Na javni razpis se lahko prijavijo tako pravne kot fizične osebe iz tujine, kakor tudi posamezniki, ustanove, društva, organizacije in poslovni subjekti, ki v Republiki Sloveniji delujejo na področju povezovanja in sodelovanja s Slovenci v zamejstvu.

Skrajni rok za oddajo vlog je 28. 11. 2016. Odločbe bodo izdane najkasneje do 6. 2. 2017.

Prosilci s sedežem na avstrijskem Koroškem svoje vloge tokrat pošljejo oz. osebno predložijo na sedež Skupnost koroških Slovencev in Slovenk (SKS), Neuer Platz/Novi trg 10, A-9020 Celovec/Klagenfurt, Avstrija. Krovne organizacije iz zamejstva svoje vloge pošljejo oz. osebno predložijo na Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu , Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Vloga mora biti obvezno posredovana na prijavnem obrazcu in v zaprti ovojnici. Dokumentacija javnega razpisa (obrazec za prijavo vloge, navodila za prijavo, pogoji in merila za dodeljevanje sredstev, navodila za izpolnjevanje, vzorec pogodbe ter obrazec za poročilo ) je na razpolago na spletni strani Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu http://www.uszs.gov.si oz. v priponkah spodaj. Dokumentacijo javnih razpisov zainteresirani lahko dvignejo tudi v tajništvu Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu , Erjavčeva 15, Ljubljana, (vsak dan med 9. in 14. uro).

Okvirna višina sredstev za sofinanciranje programov in projektov avtohtonih slovenskih narodnih skupnosti v sosednjih državah v letu 2017 znaša 6.100.000 EUR. Višina sredstev se lahko v skladu s sprejetim Proračunom Republike Slovenije za leto 2017 ustrezno spremeni. Sredstva, dodeljena za leto 2017, morajo biti porabljena v letu 2017.

Vsa dodatna pojasnila in informacije dobite na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu vsak dan med 9. in 14. uro, tel: 01 230 80 00, faks: 01 230 80 17 ter po elektronski pošti na naslovu urad.slovenci(at)gov.si.

 

besedilo


dokumentacija