Generalni konzulat RS Celovec /Novice /
23.10.2017  

Drugi krog volitev predsednika republike

V nedeljo, 12. novembra 2017 bo potekal drugi krog volitev predsednika republike.

 

Državljani RS s stalnim prebivališčem v RS

Zdomci, torej državljani, ki imajo stalno prebivališče v RS in se bodo 12. novembra 2017 začasno nahajali v tujini ter bi želeli v drugem krogu glasovati po pošti iz tujine ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu (v nadaljevanju DKP) z odprtim voliščem, morajo svojo namero o glasovanju sporočiti Državni volilni komisiji najkasneje do 27.10.2017 do 24 ure.

Obrazec Obr. 02 je objavljen na spletni povezavi : http://e-uprava.gov.si/podrocja/drzava-druzba/volitve-referendumi/posebne-oblike-glasovanja.html. Rok za oddajo obvestila je prekluziven in velja rok prispetja. Prepozno prejetega obvestila Državna volilna komisija ne bo upoštevala.

Zdomcem, ki so že v prvem obvestilu Državni volilni komisiji označili, da želijo glasovati po pošti iz tujine ali na DKP z odprtim voliščem tudi v primeru drugega kroga, obvestila ni potrebno ponovno pošiljati.

 

Državljani RS s stalnim prebivališčem izven RS

Izseljenci, torej državljani ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, lahko glasujejo:
1. na DKP, če je na DKP vzpostavljeno volišče in so vpisani v posebni volilni imenik,
2. po pošti iz tujine.

Volivec, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: izseljenec), dobi volilno gradivo po uradni dolžnosti s strani Državne volilne komisije po pošti na prijavljen naslov v tujini. Prav tako so izseljenci po uradni dolžnosti vpisani v posebni volilni imenik in lahko glasujejo tudi na DKP, če je na DKP vzpostavljeno volišče.

 

Izseljenec lahko glasuje tudi na  posebnem volišču »OMNIA«


Izseljenec, ki bo na ponovnem glasovanju, 12. 11. 2017, v Republiki Sloveniji, se lahko odloči, da bo glasoval na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije (upravne enote), t. i. volišča »OMNIA«. Če želi izseljenec glasovati na tem volišču, mora o tem obvestiti okrajno volilno komisijo, na območju katere uresničuje volilno pravico ali Državno volilno komisijo.

Obvestilo lahko izseljenec pošlje:


A. preko portala eUprava na spodnji povezavi:
http://e-uprava.gov.si/podrocja/drzava-druzba/volitve-referendumi/posebne-oblike-glasovanja.html
 
B. na obrazcu Obr. 03: »Glasovanje izven okraja stalnega prebivališča (izseljenci) 

Obrazec lahko izseljenec pošlje na naslov okrajne volilne komisije:
• po pošti na naslov okrajne volilne komisije,
• po faksu,
• po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov okrajne volilne komisije
http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/kontaktni-podatki-okrajnih-volilnih-komisij-volilnih-enot-in-okrajev-okrajev

ali na naslov Državne volilne komisije:
• po e-pošti (skenirano zaradi podpisa) na e-naslov gp.dvk(at)dvk-rs.si,
• po faksu na številko: 00386 1 43 31 269,
• po pošti na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana, Slovenija.

Državna volilna komisija ali okrajna volilna komisija mora obvestilo volivca prejeti najkasneje do 8. 11. 2017 do 24. ure. Rok za oddajo obvestila je prekluziven in velja rok prispetja. Prepozno prejeto obvestilo volilna komisija ne bo upoštevala.